اختلاس‌گران گمرگ هرات در بند نیروهای امنیت ملی

اختلاس‌گران گمرگ هرات در بند نیروهای امنیت ملی

کارمندان امنیت ملی هرات سه تن از کارمندان ادارۀ گمرگ هرات را به ظن اختلاس بازداشت کرده‌اند. جیلانی فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که این افراد بامداد امروز از سوی کارمندان امنیت ملی هرات،...