نگرانی‌ها به خاطر اختطاف بازرگانان در افغانستان اوج گرفت

نگرانی‌ها به خاطر اختطاف بازرگانان در افغانستان اوج گرفت

مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع کشور گفته‌اند که آغاز سال جاری تاکنون ده‌ها بازرگان در کشور اختطاف شده‌اند. خان جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع گفته است که در سال جاری بیش از ۸۰ بازرگانان در نقاط مختلف کشور...