اختصاص ۷۵ میلیون افغانی برای بیجاشدگان ولایات جنگ‌زده

اختصاص ۷۵ میلیون افغانی برای بیجاشدگان ولایات جنگ‌زده

اداره ارگان‌های محلی اعلام کرد که به بیجاشدگان داخلی ولایات هلمند، زابل، فراه و بغلان نزدیک به ۷۵ میلیون افغانی اختصاص یافته است. این اداره بعد از بررسی وضعیت بیجاشدگان داخلی ولایات هلمند، فراه، زابل و بغلان و تثبیت...