اختصاص ۳ میلیون پوند بریتانیا برای حفظ آثار باستانی در عراق

اختصاص ۳ میلیون پوند بریتانیا برای حفظ آثار باستانی در عراق

دولت بریتانیا اعلام کرده است که جهت حفاظت عتیقه های عراق از گزند جنگ و تروریسم گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) ۳ میلیون پوند بودجه اختصاص می دهد. در این راستا، پروژه مدیریت اضطراری میراث فرهنگی عراق از تخصص بریتانیا جهت...