برنامه اختتامیه کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات برگزار شد

برنامه اختتامیه کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات برگزار شد

برنامه اختتامیه آخرین روز کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان با رونمایی ۵ نقاشی روی دیوار امروز در هرات برگزار شد.   برگزار کنندگان این برنامه می‌گویند که این برنامه را بخاطر محو پدیده خشونت علیه زنان در ولایت...