تجلیل از دو صد و هفتادمین سالگرد ایجاد حکومت احمد شاه ابدالی در ولایت فراه

تجلیل از دو صد و هفتادمین سالگرد ایجاد حکومت احمد شاه ابدالی در ولایت فراه

برخی از شهروندان فراه، روز گذشته با برافراشتن پرچم کشور، از  دوصد و هفتادهمین سالگرد ایجاد حکومت توسط احمدشاه ابدالی پادشاه وقت افغانستان تجلیل به عمل آوردند .   آنها دوره زمامداری احمدشاه ابدالی را در تاریخ کشور...