بازرسی از محافظان جنرال دوستم ادامه دارد

بازرسی از محافظان جنرال دوستم ادامه دارد

مسئولان در ادارۀ دادستانی کل کشور گفته است که بازرسی‌ها از محافظان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور در پیوند به ادعاهای احمد ایشچی، والی پشین جوزجان ادامه دارد. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفته است...