احمدی: ۱۵ سارق وسیله نقلیه در ۱۵ روزگذشته بازداشت شدند

احمدی: ۱۵ سارق وسیله نقلیه در ۱۵ روزگذشته بازداشت شدند

نیروهای پولیس هرات طی دو هفته گذشته ۱۵ سارق وسیله نقلیه را بازداشت کردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به تلویزیون چکاد گفت: "طی دو هفته گذشته ۵۰ وسیله نقلیه سرقت شده به دست نیروهای این فرماندهی افتاده است و در پیوند...