احمدی: تلاش های ستون پنجم مبنی به برکناری مجید روزی نقش برآب شد

احمدی: تلاش های ستون پنجم مبنی به برکناری مجید روزی نقش برآب شد

جنرال مجید روزی فرمانده امنیه ولایت هرات که ده روز پیش از سوی وزارت داخله به کابل فراخوانده شده بود امروز به هرات برخواهد گشت. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به "تلویزیون چکاد" گفت که شماری از ستون پنجمی‌های که در بین...