احمدی: با موجی از فساد در اداره معارف مبارزه کردم و مبارزه هم خواهم کرد

احمدی: با موجی از فساد در اداره معارف مبارزه کردم و مبارزه هم خواهم کرد

اداره معارف هرات یکی از فاسدترین اداره‌های وزارت معارف کشور شناخته‌شده است فساد اداری و اخلاقی در این اداره موج می‌زند، موجودیت مکاتب خیالی، تدریس نصاب تعلیمی طالبان در برخی از ولسوالی های آن و تدریس نصاب تعلمی ایران...