احمدی: “از حمله به تاسیسات دولتی در هرات جلوگیری شد”

احمدی: “از حمله به تاسیسات دولتی در هرات جلوگیری شد”

مقام های امنیتی هرات از کشف مقداری مهمات که گفته می شود قرار بود برای تخریب تاسیسات دولتی استفاده شود خبر دادند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات در این زمینه گفت نیروهای مدیریت ضد تروریزم فرماندهی پولیس هرات به همکاری...