احزاب سیاسی: آرای مراکزی که در آن از بایومتریک استفاده نمی‌شود باید باطل شود

احزاب سیاسی: آرای مراکزی که در آن از بایومتریک استفاده نمی‌شود باید باطل شود

احزاب سیاسی در کشور می‌گویند که آرای مراکزی که در آن از بایومتریک استفاده نمی‌شود، باید باطل اعلام شود.   آنان خواستار به کارگیری دستگاه‌های شناسایی بایومتریک در تمام مراکز رأی‌دهی در روز انتخابات هستند و...