نگرانی رییس پارلمان اروپا از رشد احزاب راست افراطی

نگرانی رییس پارلمان اروپا از رشد احزاب راست افراطی

مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا در آخرین سخنرانی اش در مقابل نمایندگان پارلمان نسبت به رشد احزاب راست افراطی هشدار داد. آقای شولتز پس از پنج سال ریاست پارلمان به صحنه سیاسی کشورش، آلمان باز می گردد. او گفت: "هم اکنون...