احتمال حملات القاعده به انتخابات آمریکا بررسی می‌شود

احتمال حملات القاعده به انتخابات آمریکا بررسی می‌شود

مقام‌های آمریکا می‌گویند در حال بررسی صحت و سقم اطلاعاتی‌اند که از 'احتمال حملات قریب‌الوقوع القاعده' آن هم در شب پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور خبر می‌دهد. این اطلاعات متوجه ایالت‌های نیویورک، تگزاس و...