احتمال تغییر در تاریخ برگزاری امتحان کانکور در کشور

احتمال تغییر در تاریخ برگزاری امتحان کانکور در کشور

اختر محمد عبیر، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که بر اساس طرح جدید این وزارت، امتحان کانکور سال تحصیلی ۱۳۹۶ در ماه حوت امسال شروع می‌شود و تا ماه اسد سال ۱۳۹۶ ادامه پیدا می‌کند. آقای عبیر گفت که این طرح وزارت تحصیلات...