احتمال تبانی گسترده در سطح عالی در مسابقات تنیس

احتمال تبانی گسترده در سطح عالی در مسابقات تنیس

بی بی سی و همزمان با آن وبسایت خبری بازفید فاش کرده اند که فایل های محرمانه شواهد آن چیزی را فاش می کنند که به نظر می رسد تبانی گسترده در سطح عالی در مسابقات تنیس از جمله در ویمبلدون باشد. بر این اساس در یک دهه گذشته نام ۱۶...