اجساد حامیان ملأ رسول در قید حامیان ملأ اختر

اجساد حامیان ملأ رسول در قید حامیان ملأ اختر

گزارش‌ها از ولسوالی شیندند هرات حاکی از آن است که در درگیری بین طرفداران ملأ اختر منصور و ملأ عبدالرسول بیش از ۸۰ تن کشته وزخمی شدند. منابع مردمی در ولسوالی شیندند به تلویزیون چکاد گفتند که بیشترین تلفات در این درگیری به...