رد پاهای چند میلیون ساله اجداد انسان کشف شد

رد پاهای چند میلیون ساله اجداد انسان کشف شد

محققان رد پای انسان‌های اولیه به قدمت چند میلیون سال را در تانزانیا کشف کرده اند که در نزدیکی محل کشف رد پاهای مشابهی در دهه ۱۹۷۰ است. این ردپاها هنگام عبور گروهی از انسان‌های اولیه از روی خاکستر آتش‌فشانی به جا مانده...