اتهام قتل ۸ نفر در کانادا بر یک پرستار

اتهام قتل ۸ نفر در کانادا بر یک پرستار

بر بنیاد گزارش ها کارمند ۴۹ ساله یک سرای مراقبت از مریضان در آنتاریوی کانادا به قتل ۸ نفر در طول چندین سال متهم شده است. الیزابت تریسی می وتلافر از شهر وودستاک آنتاریو بامداد سه شنبه در دادستانی حاضر شد. قربانیان که ۷۵ تا...