اتمر: وقت آن رسیده که پاکستان طالبان را سرکوب کند

اتمر: وقت آن رسیده که پاکستان طالبان را سرکوب کند

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از پاکستان خواسته تا در برابر آن عده طالبانی که به گفتگوهای صلح حاضر نمی‌شوند اقدامات نظامی سرکوبگرانه روی دست گیرد. در خبرنامه شورای امنیت ملی آمده است سرکوب طالبانی که به پروسه صلح حاضر...