اتمر: ما با شش خواسته اساسی به نشست وارسا می‌رویم

اتمر: ما با شش خواسته اساسی به نشست وارسا می‌رویم

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی گفته است افغانستان با درخواست‌های مشخص برای تقویت و تجهیزات نیروهای دفاعی و امنیتی در کنفرانس وارسا شرکت خواهد کرد. حنیف اتمر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: افغانستان با اشتراک در...