اتمر: سال ۲۰۱۶ سال استقرار ثبات ملی در افغانستان است

اتمر: سال ۲۰۱۶ سال استقرار ثبات ملی در افغانستان است

محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملى در دیدار با الکساندر مانتیسکى، سفیر روسیه در کابل گفت: سال ۲۰۱۶ سال استقرار ثبات ملی در افغانستان است. شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که در این رویداد روز گذشته دو طرف روی...