اتمر خواهان اجرایی شدن پروژه کاسا ۱۰۰۰ شد

اتمر خواهان اجرایی شدن پروژه کاسا ۱۰۰۰ شد

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور در دیدار با رییس جمهور قرقیزستان تقاضا کرد تا پروژه کاسا ۱۰۰۰ هر چه زودتر آماده بهره برداری شود. پروژه کاسا ۱۰۰۰ برق قرقیزستان را از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال...