اتمر از چین می‌خواهد پاکستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند

اتمر از چین می‌خواهد پاکستان طالبان را به میز مذاکره بکشاند

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور روز گذشته عازم چین شد. به گفتۀ مسئولان در شورای امنیت ملی آقای اتمر در این سفر از چین می‌خواهد تا با استفاده از فشار، پاکستان را وادار به کشاندن طالبان روی میز مذاکره کند. چین یکی از...