درگذشت اتشه نظامی افغانستان در ایتالیا

درگذشت اتشه نظامی افغانستان در ایتالیا

دگروال عبدالله توسلی، اتشه نظامی کشور در ایتالیا دیروز براثر سکته مغزی در شهر رم ایتالیا درگذشت. قرار است فردا (پنجشنبه) پیکر توسلی به کابل انتقال و در این شهر به خاک سپرده شود. آقای توسلی در قریه داوود ولسوالی جاغوری...