اتریش پناهجویان افغان را اخراج می کند

اتریش پناهجویان افغان را اخراج می کند

تعدادی از نهادهای حامی پناهجویان افغان می‌گویند که اخراج اجباری این پناهجویان از کشور اتریش سبب نگرانی آنان شده است.   نهادهای مدنی مستقر در اتریش طی تظاهراتی در برابر ساختمان وزارت امور داخله این کشور خواهان توقف...