اتحاد چین و روسیه بر ضد سپر دفاعی امریکا

اتحاد چین و روسیه بر ضد سپر دفاعی امریکا

قوای نظامی روسیه اعلام کرده است که برای محافظت چین از تهدید ناشی از برنامۀ دفاع راکتی ایالات متحده، با بیجینگ همکاری می‌کند. ویکتور پوزنیخیر یک مقام ستردرستیز قوای مسلح روسیه، وزارت دفاع امریکا را متهم کرد که با انکشاف...