واکنش تند اتحادیۀ ملی کارگران هرات مبنی بر دولتی بودن دارایی‌های این نهاد

واکنش تند اتحادیۀ ملی کارگران هرات مبنی بر دولتی بودن دارایی‌های این نهاد

اتحادیه ملی کارگران هرات، در پیوند به تصویب مصوبۀ اخیر شورای وزیران مبنی بر دولتی بودن دارایی‌های این اتحادیه واکنش نشان داد. آصف حیدر زاده رییس اتحادیه ملی کارگران در هرات، این نهاد را یک نهاد اجتماعی دانسته و گفت: "هیچ...