اتحادیه اروپا در مورد فساد در مجلس نمایندگان بررسی می‌نماید

اتحادیه اروپا در مورد فساد در مجلس نمایندگان بررسی می‌نماید

اتحادیه اروپا در مورد ادعاها مبنی بر وجود فساد مالی، در میان نمایندگان مجلس تحقیق می‌نماید.   به اساس خبرنامۀ اتحادیه اروپا، این اتحادیه از دولت افغانستان خواستار مبارزه جدی با فساد مالی، در میان اعضای مجلس...