اتحادیه صرافان هرات با شورای سراسری صرافان افغانستان همراه شد

اتحادیه صرافان هرات با شورای سراسری صرافان افغانستان همراه شد

اتحادیه‌ی صرافان ولایت هرات همگام با شورای سراسری صرافان افغانستان، امروز دست به اعتصاب کاری زدند.   بهاالدین رحیمی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که دولت باید امنیت صرافان را در تمام...