اتحادیه زعفران کاران از ناشناخته بودن زغفران هرات در بازارهای جهانی خبر می‌دهد

اتحادیه زعفران کاران از ناشناخته بودن زغفران هرات در بازارهای جهانی خبر می‌دهد

اتحادیه زعفران کاران کشور از ناشناخته بودن زعفران هرات در بازارهای جهانی ابراز نگرانی می‌کند. عبدالرزاق محمدی مسئول ارتباط خارجه این اتحادیه به تلویزیون چکاد می‌گوید، با وجود وعده‌های مکرر وزارت تجارت، تا اکنون هیچ...