اتحادیه اروپا: ۸۰ هزار پناه‌جوی افغان به افغانستان بازگردانده می‌شوند

اتحادیه اروپا: ۸۰ هزار پناه‌جوی افغان به افغانستان بازگردانده می‌شوند

اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفته است که در آیندۀ نزدیک بیش از ۸۰ هزار پناه‌جوی افغان را که در جستجوی پناهندگی در کشورهای اروپایی هستند به کشور برگرداند. به گزارش روزنامۀ دیلی‌میل تلگراف، این تصمیم طی یک طرح مخفی اتحادیۀ اروپا...