اقدامات تازه اتحادیه اروپا برای مبارزه در برابر زباله‌های پلاستیکی

اقدامات تازه اتحادیه اروپا برای مبارزه در برابر زباله‌های پلاستیکی

مقام‌ها در کمیسیون اتحادیه اروپا از طرح جدید این اداره برای مبارزه با تولید و مصرف پلاستیک در این قاره پرده برداشت   ظروف یک بار مصرف پلاسیتکی، نی‌ نوشابه و گوش پاک کن‌ها از جمله چیزهای اند که قرار است در اتحادیه...