انتقاد اتحادیه اروپا از دونالد ترامپ بخاطر وضع تعرفه های گمرکی

انتقاد اتحادیه اروپا از دونالد ترامپ بخاطر وضع تعرفه های گمرکی

انتقاد اتحادیه اروپا از دونالد ترامپ بخاطر وضع تعرفه های گمرکی - اتحادیه اروپا از دولت دونالد ترامپ به خاطر احتمال وضع تعرفه در مورد ماشین های وارداتی به شدت انتقاد کرد و گفت چنین اقدامی می‌تواند با واکنش جهانی و وضع...