اتحادیه اروپا به انجام مذاکرات برگزیت به زبان فرانسوی تمایل نشان داد

اتحادیه اروپا به انجام مذاکرات برگزیت به زبان فرانسوی تمایل نشان داد

براساس گزارش ها یک مقام مطلع از گروه ویژه مذاکرات برکزیت در اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که سرپرست تیم مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهد گفت‌وگوهای مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه به...