“اتحادیه اروپا باید دورویی را در موضوع پناهجویان کنار بگذارد”

“اتحادیه اروپا باید دورویی را در موضوع پناهجویان کنار بگذارد”

بر اساس گزارش ها یانیس موزالاس، وزیر سیاست های مهاجرت یونان پس از بدرقه ۱۱۱ پناهجویی که در چارچوب برنامه اسکان مجدد به فنلاند سفر کردند، در رابطه با تعهدات اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان اظهار داشت: ما آماده ایم اما...