اتحادیه اروپا ۱۵ونیم میلیون یورو برای انتخابات افغانستان کمک کرد

اتحادیه اروپا ۱۵ونیم میلیون یورو برای انتخابات افغانستان کمک کرد

مقام‌ها در اتحادیه‌ی اروپا می‌گویند که جهت همکاری با افغانستان برای برگزاری انتخابات پیش روی این کشور، ۱۵٫۵ میلیون یورو را کمک کرده است.   مقام‌ها در اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که برای برگزاری هرچه...