اتحادیه اروپا از گوگل شکایت کرد

اتحادیه اروپا از گوگل شکایت کرد

اتحادیه اروپا با شکایت از "گوگل"، این شرکت آمریکایی را به سوءاستفاده از نفوذ خود در بازار اینترنتی متهم کرده است. این اتحادیه مدعی شده است گوگل با محدود کردن برخی تارنماها، اجازۀ نمایش پیام‌های تبلیغاتی رقبای خود را...