اتحادیه اروپا، دست به دامان آفریقا و خاورمیانه

اتحادیه اروپا، دست به دامان آفریقا و خاورمیانه

پس از تصویب توافقنامه آوارگان با ترکیه، کمیسیون اتحادیه اروپا ظاهراً می‌خواهد با کشورهای آفریقایی و خاورمیانه نیز مذاکره کند تا از سرازیری سیل‌آسای آوارگان به اروپا جلوگیری شود. دیمیتریس اَوراموپولوس، کمیسار مهاجرت...