اتحادیه آموزگاران: وزارت معارف به کمبود آموزگاران مکاتب هرات بی توجه است

اتحادیه آموزگاران: وزارت معارف به کمبود آموزگاران مکاتب هرات بی توجه است

اتحادیه آموزگاران ولایت هرات از بی‌توجهی وزارت معارف کشور به کمبود آموزگاران مکاتب در این ولایت ابراز نگرانی می‌کند.   نعیم همدرد رییس این اتحادیه به تلویزیون چکاد می‌گوید، با وجود تعهداتی که بارها‌ وزارت معارف ...