اتحادیه آموزگاران از بی توجهی به اجرا نشدن حق الزحمه آموزگاران نگران اند

اتحادیه آموزگاران از بی توجهی به اجرا نشدن حق الزحمه آموزگاران نگران اند

اتحادیه آموزگاران ولایت هرات از بی توجهی مقام‌های وزارت معارف کشور در خصوص اجرا نشدن حق الزحمه آموزگاران  که در مکاتب این ولایت فعالیت دارند، ابراز نگرانی می‌کند.   نعیم همدرد رئیس اتحادیه آموزگاران ولایت هرات به...