پیشنهاد«اتاق نظارت از انتخابات»از سوی احزاب سیاسی

پیشنهاد«اتاق نظارت از انتخابات»از سوی احزاب سیاسی

گزارش‌ها حاکی از آنست که برخی از اعضای احزاب سیاسی در افغانستان خواهان ایجاد اتاق‌های نظارت از جریان انتخابات شدند.   «عبدالستار خواصی» یک تن از اعضای حزب اسلامی طی یک نشستی در کابل گفت که خاطره تلخ انتخابات سال‌های...