اتاق تجارت و صنایع: فرآوردهای زراعتی از طریق هوا انتقال یابد

اتاق تجارت و صنایع: فرآوردهای زراعتی از طریق هوا انتقال یابد

همزمان با افزایش تنش‌ها میان کابل - اسلام آباد، اتاق تجارت صنایع از حکومت می‌خواهد که تسهیلات لازم را برای انتقال فرآوردهای زراعتی از طریق هوا را مساعد سازند. صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که...