نگرانی اتاق تجارت و صنایع از افزایش ناامنی ها در کشور

نگرانی اتاق تجارت و صنایع از افزایش ناامنی ها در کشور

مسئولان در اتاق تجارت و صنایع کشور می گویند که افزایش ناامنی ها در کشور، بخش های خصوصی را متضرر ساخته است.   «خان‌جان الکوزی» معاون اتاق تجارت و صنایع کشور گفت که بازرگان از افزایش ناامنی‌ها در پایتخت و شماری از ولایت...