اتاق بازرگانی برای زنان افغان ایجاد می‌شود

اتاق بازرگانی برای زنان افغان ایجاد می‌شود

همزمان با گرامی داشت از روز جهانی زن، رییس‌جمهور غنی گفته است که برای توانمند سازی زنان، اتاق بازرگانی ویژه بانوان ایجاد می‎‌نماید. آقای غنی در مراسم بزرگداشت از روز زن در ارگ ریاست جمهوری افزوده است که به کمیسیون...