ابوفراس سوری در بمباران ناتو کشته شد

ابوفراس سوری در بمباران ناتو کشته شد

در پی حملات هوایی امریکا سخنگوی جبهه النصره ــ شاخه شبکه القاعده در سوریه ــ کشته شد. ابوفراس سوری سخنگوی جبهه النصره که نام اصلی رضوان ناموس است در افغانستان نیز در برابر شوروی جنگ کرده است. این مرد ۶۰ ساله با اسامه...