آمریکا برای دستگیری ابوبکر بغدادی ۲۵ میلیون دالر جایزه تعیین شد

آمریکا برای دستگیری ابوبکر بغدادی ۲۵ میلیون دالر جایزه تعیین شد

آمریکا جایزه افشای اطلاعات درباره ابوبکر بغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش و دستگیری او را ۲۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرد. مرکز «پاداش برای عدالت» وابسته به وزارت خارجه آمریکا اکتبر گذشته برای افشای اطلاعات درباره...