برکناری وزیر دارایی عربستان

برکناری وزیر دارایی عربستان

پادشاه عربستان وزیر دارایی این کشور را برکنار و جانشین او را معرفی کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)،، سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان با صدور فرمانی ابراهیم العساف، وزیر دارایی این کشور را...