ابراز نگرانی کمیسیون امور زنان مجلس سنا از وضعیت زنان در بامیان

ابراز نگرانی کمیسیون امور زنان مجلس سنا از وضعیت زنان در بامیان

کمیسیون امور زنان مجلس سنا از وضعیت بد معارف و زنان در ولایت بامیان ابراز نگرانی کرده است. هیاتی از زنان مجلس سنا که به تازگی از ولایت بامیان دیدن کرده است در گزارش خود گفته است که وضعیت زنان و معارف در این ولایت آرام...