ابراز نگرانی سازمان خبرنگاران بدون مرز از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

ابراز نگرانی سازمان خبرنگاران بدون مرز از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

سازمان خبرنگاران بدون مرز، از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان، می‌گوید: از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، بیش از پنجاه مورد خشونت و...